Innformasjon til fagfolk og offentligheten

Informasjon og samarbeid.

SI komiteen er et samarbeidsorgan for gruppene i distrik 11. Denne komiteen tar oppdrag ved å reise rundt å informere om hva AA er og gjør og ikke gjør. Det er personer i komiteen som har egen erfaring og kunnskap om og fra AA.

Alle som er inntreserte kan kontakte denne komiteen å få noen til å komme å holde info møter og annet hos den eller de som er intresserte i dette. Dette gjelder mange områder innenfor vårt samfunn. Alkoholismen skjermer ingen å kan derfor være aktuelt å vite noe om for de fleste. Eks : Helsevesnet - private institusjoner - Akan - bedriftsleger - Menigheter - Politi - rettsvesenet og helse og sosial i kommunene - ruskonsulent/tjenesten.

Det er bare å ta kontakt pr mail : siaadistrikt11@gmail.com