Hva betyr anonymitet

Anonymitet

AAS SYN PÅ ANONYMITET 

  • AA-medlemmer oppfordres til ikke å røpe andres medlemskap
  • Når det gjelder media, slik som aviser, TV, radio, filmer og internett, oppfordres AA-medlemmer til alltid å bevare full anonymitet. Det vil si at medlemmets fulle navn og et bilde der medlemmet kan gjenkjennes, ikke blir publisert.
  • Når det gjelder alle andre tilfeller der det kan være aktuelt å fortelle om AA-medlemskap, er det opp til det enkelte medlem å avgjøre om AA-medlemskapet skal bli kjent. 

For mer utfyllende forklaring av anonymiteten tar vi med følgende utdrag fra brosjyra ”Hvordan skal anonymitet forstås?”, side 3-5: 

Anonymitet når det gjelder forhold person til person 

Fra de tidligste tidene har AA lovet personlig anonymitet til alle som deltar på møtene. Fordi stifterne og de første medlemmene selv var alkoholikere som var på vei til å bli friske, så visste de ut fra deres egen erfaring hvor skamfulle de fleste alkoholikere er på grunn av drikkinga deres, hvor redde de er for å bli offentlig kjent. Den sosiale skampletten knyttet til alkoholisme er stor, og de første AA-medlemmene forsto at en sterk forsikring om fortrolighet var heilt nødvendig viss de skulle lykkes med å tiltrekke og hjelpe andre alkoholikere til å oppnå edruskap. 

Etter som årene har gått, har anonymitet vist seg å være en av de største gavene som AA tilbyr den som lider av alkoholisme. Uten den ville mange aldri delta på deres første møte. Selv om skampletten har minsket i en viss grad, ser fortsatt de fleste nykommere på det å innrømme sin alkoholisme som så smertefull at det er mulig bare i beskyttede omgivelser. Anonymitet er grunnleggende for denne atmosfæren av tillit og åpenhet. 

Hvor viktig fortroligheten enn er for nye medlemmer, så er det verd å merke seg at de fleste av dem er oppsatte på å dele de gode nyhetene om at de har blitt med i AA, med familiene sine. Men en slik avsløring er alltid deres eget valg: AA som helhet forsøker å forsikre seg om at enkeltmedlemmer forblir så fortrolige og beskytta som de selv ønsker, eller så kjente som de ønsker, når det gjelder AA-medlemskapet; men alltid ut fra den forståelsen at anonymitet på det offentlighetsnivået som gjelder presse, radio, TV, filmer og nye medieteknologier slik som internett, er heil avgjørende for vår fortsatte edruskap og vekst – både på det personlige planet og på gruppenivået. 

Anonymitet i forhold til media 

Etter noen år i starten med suksess, fikk Fellesskapet mye positiv oppmerksomhet i pressa. Artikler som roste AA dukket opp i magasiner og aviser over heile landet. Og med hver ny artikkel vokste AAs medlemstall. Den gang fryktet alle fremdeles konsekvensene av en offentlig avsløring, og derfor beskyttet den første pressedekninga medlemmenes anonymitet av hensyn til sikkerheten. Utviklingen av nye medieteknologier slik som internettet, har gitt oss nye kanaler til å bringe AA-budskapet til folk flest. AA-medlemmer fortsetter å beskytte anonymiteten deres i disse nye offentlige media. 

Etter som den offentlige bevisstheten når det gjaldt alkoholisme vokste, så avtok stigmatiseringen, og snart begynte noen AA-medlemmer å gjøre medlemskapet i AA offentlig kjent. En av de første til å gjøre dette var en berømt baseballspiller som hadde et comeback som var så sensasjonelt at avisene fylte spaltene med stoff om hans suksessfylte kamp mot alkoholen. Fordi han trudde at han kunne hjelpe AA gjennom å avsløre sitt medlemskap, så gjorde han det kjent uten forbehold.  Selv stifterne av AA støttet det han gjorde, ganske enkelt fordi de ennå ikke hadde erfaring med hva en slik publisitet kunne koste. 

Så bestemte andre medlemmer seg for å bryte anonymiteten sin i media – noen var drevet av gode hensikter, andre av personlig fordeler. Noen medlemmer lagde planer for å knytte sitt AA-medlemskap til alle slags forretningsforetagender slik som salg av forsikring, avrusningsanstalter, til og med et måteholdsmagasin, for å nevne noen få. 

Det tok ikke de i hovedkvarteret lang tid å innse at de overivrige og de som var dominert av egeninteresse, som brøt anonymiteten, raskt kunne ødelegge Fellesskapets anseelse som det hadde kostet mye å oppnå. Og de forsto at viss en person blei gjort til et unntakstilfelle, så ville andre unntakstilfeller uunngåelig følge etter. For å sikre enheten, effektiviteten og velferden til AA, måtte anonymiteten gjelde alle. Den var vokteren av alt som AA sto for. 

Ved å legge vekt på likeverdigheten som gjelder alle AA-medlemmer – og enheten som ligger i det felles båndet som det å bli fri fra alkoholismen representerer – så tjener anonymitet som det åndelige grunnlaget for Fellesskapet. Allerede i 1946 skrev Bill W., den ene av våre stiftere: ”Ordet ’anonymitet’ har for oss en enorm åndelig betydning. Umerkelig, men med tyngde, så minner det oss om at vi alltid bør sette prinsipper høyere enn personligheter, at vi har gitt avkall på personlig lovprising i offentligheten; at fellesskapet vårt ikke bare snakker om, men faktisk praktiserer en reell ydmykhet.”