Åpenhet i fellesskapet

Fast åpent møte.

Gruppen Foglifters holder åpne møter hver mandag. Der er alle velkommen som føler et behov for å se og høre hva AA kan tilby av hjelp til alkoholikere og som er i tvil om sin måte å bruke alkoholen på er et problem eller ikke.

Her er også plass til pårørende og venner av mennesker med et alkoholproblem, for å få et innblikk i muligheter for alkoholikeren, å treffe mennesker som har klart å komme ut av alkoholens helvete. Som gjest har man ikke mulighet til å dele sine ting, men lytte til delinger fra alkoholikere.

Det er også et møte hvor fagfolk innen helse og rus kan få et innblikk i hva AA kan tilby av hjelp til mennesker med alkohol problemer. 

MØTESTED LUND KIRKE 2 ETG. V/ LUND TORG.

MØTETID KL 1730 - 1830. DØRENE ÅPNES KL 1700.