Åpenhet i fellesskapet

Fast åpent møte.

Gruppen Foglifters holder åpne møter hver mandag. Der er alle velkommen som føler et behov for å se hva AA kan tilby av hjelp til alkoholikere og som er i tvil om sin måte å bruke alkoholen på er et problem eller ikke.

Her er også plass til pårørende og venner av mennesker med et alkoholproblem, for å få et innblikk i muligheter for alkoholikeren, å treffe mennesker som har klart å komme ut av alkoholens helvete.

Det er også et møte hvor fagfolk innen helse og rus kan få et innblikk i hva AA kan tilby av hjelp til mennesker med alkohol problemer. 

MØTESTED LUND KIRKE 2 ETG. V/ LUND TORG.

MØTETID KL 1730 - 1830. DØRENE ÅPNES KL 1700.

ÅPENT MØTE HVER FØRSTE ONSDAG I MÅNEDEN.

Åpent AA-møte første onsdag i mnd kl 19.00

i Setesdalsveien 43 (tidl. Christianssands Møller)

2. etg. i kvitt hus inni gården 

Et slikt møte kan alle og enhver delta på. Da kan AA-medlemmet ta med seg familie eller venner på et AA-møte og andre som er interesserte i å få vite mer om AA, kan også delta på møtet. Det eneste vi håper møtedeltagerne vil ta hensyn til er ikke å avsløre navn på AA-medlemmer overfor noen som ikke var til stede på møtet. 

Et åpent møte har vanligvis en møteleder og et AA-medlem som forteller si historie. Den som forteller kan gjenfortelle noen av de drikkeerfaringene som førte til at vedkommende blei med i AA, og/eller bringe vider sin forståelse av AA-programmet. Alle oppatninger som kommer til uttrykk på det åpne AA-møtet er fullt og heilt personlige, da ingen i AA noen gang snakker på vegne av andre enn seg selv. 

Etter møtet serveres det kake og kaffe og det er da anledning til å snakke sammen og eventuelt spørre om noe som har med AA å gjøre.