De forskjellige gruppene

Kongsgårdgruppa.

Gruppa ble stiftet 8 august 1968 på A klinikken i Kristansand. Det ble de første årene skrevet sirlige referater fra møtene der. Rådgiver ved oprettelsen av denne gruppa var Dr Oskar Olsen, som var en trofast AA venn gjennom et langt liv. Ettersom gruppa vokste ble det til at medlemmer fra konsgårdgruppa dannet egne grupper. Så konsgårdgruppa er mor til alle gruppene som i dag er i kristiansand. Gruppa holdt til på A klinikken noen år men flyttet så til byen, og har hatt tilhod flere steder i byen, men de siste 10 - 15 årene har de holdt til i Totalen, som ligger Festningsgaten 9 i Kristiansand sentrum. De har sine møter på torsdager kl 1930. Dørene åpnes kl 1830.

 

 

Kvadraturen AA gruppe.

Høsten 1988 utfordret et AA medlem et annet AA medlem med følgende henvendelse; " Du Per - nå er det så mange som kommer på møtene våre at det kanskje er på tide å starte en gruppe til? - tirsdagen er det ledig i lokalene, - vil du være med å starte en ny gruppe?" Svaret fra det andre medlemmet var selvfølgelig ja. Nødvendige forberedelser ble gjort m h t registrering. Første møte i gruppa ble holdt 13.12.1988, å da var det flere medlemmer fra de andre gruppene som støttet opp ved å delta på møtene og tok tjenester. I løpet av et års tid var gruppa såpass oppegående at de midlertidige støttespillere kunne gå tilbake til sine grupper. Et "gammelt" AA medlem kom også tilbake til fellesskapet og gjorde en god innsats over flere år. Gruppa har lojalt fulgt øvrige grupper som har valgt å ha felles møtested i byen og har vært en sikker levrandør av medlemmer til tjenester i Intergruppa.

 

Lundsgruppa.

Lundsgruppa ble startet 6 nov 1992, ildsjeler var Roy- Tore og Kristian. Første møte hadde 1 tradisjon som tema, og trinn og tradisjoner har vært mye tema i gruppen gjennom årene. Dette har gruppa syntes var viktig, men de laget også en litt spesiell regel for gruppa, nemlig at det skulle være stor takhøyde og at man skulle ha det greit på møtene, man skulle ikke ta seg selv så høytidelig. Dette er noe som har fulgt gruppa gjennom alle år å slik er det også den dag i dag. Her er alle hjerelig velkommen.

Gruppa har flyttet endel i sitt liv, den var på Wilds Minnes skole noen år, samt på gamle lærerhøyskolen på Lund og Lahelle skole. Gruppa holder nå til i Tollbodgaten 26 i Kristainsand sentrum. Gruppa har også hatt noen besøk av en av pionerene for alkoholistomsorgen i Kristiansand og medlem av AA sitt tjenesteråd som ikke alkoholiker Dr Oskar Olsen, en høyt respektert mann som også var vert for Bill W. når han gjestet Kristiansand på 1950 tallet.

Det har svingt i medlemstallet i gruppa, slik det ofte er i AA, men endel av stammen i gruppa har vært og er fortsatt medlemmer, og i dag er det en god og velfungerende gruppe, og som de sier, så er det det de i høyeste grad vil fortsette med. Møter i Tollbodgaten 26. Kristiansand sentrum. Gruppa har nå startet opp med møter sammen med Al anon Kristiansand, siste onsdag annenhver mnd er det møter sammen hos oss. Første møte er 26 okt kl 19.00 2022.

 

 Gjør det enkelt gruppa.

Gjør det enkelt AA gruppe ble etablert den 28. februar 2010.

Ildsjelene fra starten var: Anders, Ken Even, Edgar og Sølvi.  Mekki, Mats, Kjell, Tommy, Tore, Gye og Anita kom til ganske raskt.  Den første tiden var møtene lagt til klokken 16.00 på søndager. Det var den eneste ledige dagen. Klokkeslettet var mellom NA møter og Startkamper.Anders hadde på forhånd leid lokaler på Lahelle skole.  Alt utstyr manglet, og materiell ble kjøpt på brukthandel hos dama til Edgar. Det ble en nøysom førstetid. Utpå sommeren flyttet Lundsgruppa inn til oss. Dette gjorde økonomien lettere, samtidig som felles materiell ble tilstrekkelig. Begge gruppene fikk et oppsving utover høsten, og gikk inn i nyåret med henholdsvis 10 og 8 medlemmer.  Ved siste årsskiftet var tallet 14 og 10.

Siden har vi fått Morgenfuglen lørdager kl. 08.00 men de har fra september 2014 flyttet sitt møte til Mølla. Al-Anon holder møter mandager 19.30 og tirsdager kl 1930.Lokaler og alt inklusive koster kr. 250,- per måned for de vi leier ut til.

Gjør det enkelt har flyttet sitt hovedmøte til kl. 19.00 på søndager. Etter et års drift var gruppa i balanse økonomisk. Fra da av har det blitt sendt bidrag videre.Rita (kona til Anders) ordnet masse gode møbler slik at både møterommet og Seminarrommet ovenpå ble velutstyrt.

Gruppa har hele tiden lagt spesiell vekt på at nykommere skal føle seg velkomne og tatt vare på.  Gruppa er godt besøkt og har mange gjester. Det er også en fordeling av medlemmer i gruppa på ca 50/50 kvinner og menn  Det er etablert god kontakt med gruppene i Aust-Agder og vi besøker hverandre hyppig.

 Noen har flyttet til andre kanter, noen har gått til andre fellesskap, noen friskmeldte seg. Slik er det. Pr 01.11.13 er vi i en positiv utvikling på medlemstallet å det er flott, men vi holder dører og armer åpne for alle som vil ha det vi har fått og får i gruppa vår. Gruppa har i dag sine møter I Tollbodgaten 26 i Kristiansand sentrum. Hjertelig velkommen du også

 

Sørlandsgruppa.

Gruppa ble startet i 1970-71. Initiativtagere var Lilly, Anders, Trygve og Jan.  De ønsket å starte en gruppe uten tilknytning til A-klinikken hvor Kongsgårdgruppa hadde sine møter.

Gruppas første tilholdssted var på Hotel Norge. Deretter flyttet den til Totalen, så til Ekserserhuset og derfra til forskjellige steder i byen. De siste årene har gruppa holdt til på Grim i gamle Mølla.

På Mølla har vi et hyggelig og lyst lokale med god plass til mange. Fra å være en gruppe med et stort overtall av menn har den utviklet seg til å bli et godt tilholdssted også for damer. Og vi har plass til flere – av begge kjønn.

Vi har faste møter hver mandag klokken 19.00 og har åpne dører fra ca 18.30.

Hver lørdag morgen kl 08.00 har Morgenfuglene åpent møte. Dette oppleves av mange som en fin start på helgen, og alle er velkomne

Historiske tilbakeblikk:

Kristiansand 12+12 AA gruppe 

Sommeren 2004:

Kongsgårdgruppas gruppesaksmøte ang.  forslag om samarbeid med de andre gruppene i Kristiansand, om å leie felles lokaler i Arbeideren.

Det kom så mange mennesker som det aldri har vært på et gruppesaksmøte i Kongsgårdgruppa, verken før eller etter. Forslaget ble nedstemt.

 Vi var da,  en mann og fire damer, som ønsket å samarbeide med de andre gruppene, og vi valgte å prøve med å starte en ny gruppe. Kristiansand 12+12 AA gruppe

Den også på torsdager, kl 18:00, for ikke å kollidere med Kongsgårdgruppas møte kl 19:30

 5. august 2004  Kl. 18:00 - vårt første møte i Arbeideren

 Vi ønsket å bruke STORBOKA, trinn og tradisjoner, øke kunnskapen om AA, for bedre å kunne nå en alkoholiker til.Alle medlemmene i gruppa, ble enige om å legge nok midler i hatten, til husleie m.m.

Vi fikk fort flere medlemmer, mest kvinner.Mennene kom på besøk, mens kvinnene tok tilhørighet.

I dag er det kun to damer som er igjen av den opprinnelige 12+12 gruppa, mens noen har takket for seg av ulike grunner…

Vi har vært med på at gruppa har hatt både opp -  og nedturer i disse årene, og fått god hjelp av nye medlemmer som har kommet til,  slik at vi alle i SAMMEN drar lasset framover!

 Pr i dag, 7. november 2014 er vi 10 medlemmer,  i Kristtiansand 12+12 AA gruppe