Historien til AA i kr.sand

AA historie i Kristiansand

I mai 1949 oppsøkte to alkoholikere daværende sosialinspektør Anders Salvesen - som senere ble direktør i Edruskapsdirektoratet - og anmodet om bistand til å danne en AA gruppe i kristiansand. Den 18 mai 1949 ble så den første AA-gruppen stiftet av fire alkoholikere. Det ble i løpet av sommeren og høsten en betydelig vekst, og utpå høsten var det 20 - 30 medlemmer i gruppa.

Da gruppa i mai 1950 fikk besøk av Bill W var det ca 40 aktive AA medlemmer som kunne arrangere velkomstfest for Bill W og representanter for byens myndigheter. De fikk bred omtale i pressen. Gruppa hadde intresserte støttespillere som var dens rådgivere og sørget for kontakt med offentligheten. Det var sosialinspektør Salvesen, arkitekt Gabriel Tallaksen, overlærer Erling Bergh, disponent Fritjog Gundersen og Lege Oskar Olsen.

I 1950 begynte gruppa - i likhet med Oslo gruppa - å arbeide sammen med planer om en førstehjelpsstasjon for alkoholikere. Høsten 1954 sto A-klinikk nummer to i Norge ferdig i Kristiansand, og kunne ta i mot fire - seks pasienter i et ombygd lagerskur ved havnen(nåværende lokaler for Kirkens Bymisjon). Etter syv år i dette bygget flyttet klinikken i 1961 til et gammelt herskapshus på Nedre Kongsgård i Oddernes litt øst for byen.

Fra første stund var det et nært samarbeid mellom A-klinikken og AA gruppe. Den ble også base for en ny gruppe - Kongsgårdgruppa. Her fikk pasienter som ønsket det den første kontakt med bevegelsen på møter i biblioteket. Denne gruppa holdt til i klinikkens lokaler i mange år - til utpå 80 tallet en gang. Imidlertid var det startet en ny gruppe - Sørlandsgruppa - som holdt sine møter på hotell Norge. Da aktiviteten dabbet av flyttet gruppa til Ekserserhuset, men det lokalet man fikk tildelt langt inne i en gang i byggets andre etg var lite egnet.

Noen ildsjeler tok initiativ til å starte en forening - Kamelen - som leide lokaler i andre etg i Dronningensgt hvor restaurant Bowlers - og senere en pup - hadde lokaler i første etg.

Etter hvert flyttet alle gruppene til dette lokalet. I 1988 ble det etablert en ny gruppe - Kvadraturengruppa som også holdt sine møter her. Aktiviteten blomstret, og lokalene ble for små. Nye lokaler et annet sted i Dronningensgt ble leid. Her holdt gruppene møter noen år, men knoppskytingen spredte AA folkene til nye grupper i Songdalen, Vennesla og bydelen Lund. Dermed ble lokalene for store og dyre, å nye rimeligere lokaler ble leid i Kirkegaten. Også her ble det etterhvert for dyrt, å tiden var inne for å gi gruppene et selvstendig ansvar for å leie lokaler, Kamelen ble "slaktet", og gruppene måtte selv finne lokaler. De er pr dato fordelt på "Mølla", Totalen og Tollbodgaten 26 i sentrum av Kristiansand.

Kristiansand har arrangert landsmøte flere ganger, senest i 2015, og mange av gruppenes medlemmer har hatt sentrale tjenester i AA. Anker N og Lilly E har sittet i Tjenesterådet, Erik U har vært verdens og europa delegat, Oddvar S nordisk delegat og Thor W har sittet i Litteraturkomiteen siden 1985 og har tjenestegjort som medlem av tjenesterådet og verdens og europa delegat.

AA store støttespiller i Kristiansand - Oskar Olsen har sittet i Tjenesterådet som ikke-alkoholiker i en årrekke.

Gruppene i Kristiansand arbeider fortsatt meget nært med A- klinikken (ARA) i dag og holder faste møter. Hver ukedag er det minst et AA møte i Kristiansand og omegn.