Innformasjon til fagfolk og offentligheten

Informasjon og samarbeid.

SI komiteen er et samarbeidsorgan for gruppene i distrik 11. Denne komiteen tar oppdrag ved å reise rundt å informere om hva AA er og gjør og ikke gjør. Det er personer i komiteen som har egen erfaring og kunnskap om og fra AA.

Alle som er inntreserte kan kontakte denne komiteen å få noen til å komme å holde info møter og annet hos den eller de som er intresserte i dette. Dette gjelder mange områder innenfor vårt samfunn. Alkoholismen skjermer ingen å kan derfor være aktuelt å vite noe om for de fleste. Eks : Helsevesnet - private institusjoner - Akan - bedriftsleger - Menigheter - Politi - rettsvesenet og helse og sosial i kommunene - ruskonsulent/tjenesten.

Det er bare å ta kontakt pr mail : siaadistrikt11@gmail.com 

Eller tlf til Ulf : 91395562 mail : ulfaxselsen@hotmail.com - ulfaxe@online.no

Corona

 

 

Servicekontoret mottar nå stadig henvendelser fra AA-gruppene med spørsmål om hvordan vi best kan forholde oss til den rådende situasjonen knyttet til spredning av COVID-19, coronaviruset.Servicekontoret er et samlingspunkt for erfaring gjort i gruppene, og deler selvfølgelig denne fritt med dem som er interessert. Først og fremst er det viktig å understreke at generelle retningslinjer som gis av helsemyndighetene også gjelder i vårt Felleskap. Oppgaven internt blir å se på våre handlingsmønstre og ritualer, og tilpasse disse til de anbefalingene som gis. Følgende lokale tiltak er kommet kontoret for øret: 

  • Unngå klemming og hilsing ved å ta hverandre i hånden.
  • Mange grupper avslutter møtene med Sinnsrobønnen. Det anbefales at man fortsetter med det, men uten å holde hverandre i hendene.
  • Ved utdeling av mynter/medaljer oppfordres det til at disse ikke sendes rundt slik situasjonen er nå.
  • Kaffekanner, kopper og glass kan være en utfordring. Observans knyttet til bruk av dette er viktig.
  • Oppdatere interne telefonlister, slik at medlemmer som av forskjellige årsaker ikke kan komme på møtene, ikke mister kontakten fullstendig.

 Det kan være fornuftig å informere om dette ved møtets begynnelse, og på den måten unngå forvirring og usikkerhet.Det er også viktig at vi har bevissthet om disse forholdene når vi er ute på forskjellige tjenesteoppdrag. Det kan dreie seg om klinikktjeneste og annen informasjonsvirksomhet. 

Når det gjelder kommende arrangementer som Servicekonferansen og Landsmøtet, er det i skrivende stund ikke besluttet noen endringer vedrørende gjennomføringen av disse. Så langt vil det være mulig å tilpasse disse i tråd med de føringene som er gitt. Retningslinjene endres imidlertid fortløpende og vi vil således korrigere oss etter som nye kommer. Det er også slik at transportselskaper og hoteller tar raske avgjørelser i disse tider, noe som også vil kunne få praktiske konsekvenser for oss. Dette er forhold vi fortløpende må ta hensyn til og som det vil bli informert om.

 

 

Servicekontoret

 

Oslo, 13. mars 2020

 

 

Forrige informasjonsbrev var skrevet og sendt ut før myndighetenes siste oppdatering av retningslinjer knyttet til spredningen av corona-viruset, og mye har skjedd også i AA på disse få dagene. Mange grupper over hele landet har sluttet å avholde møter inntil videre og mange av dem vi leier av stenger lokalene, noe som også fører til stans i møteaktiviteten vår. Noen opprettholder møteaktiviteten med de nødvendige begrensningene som følger av påleggene fra helsemyndighetene. Hvis møter ikke avvikles, ber jeg om at kontoret får beskjed, slik at møteoversikten så godt som mulig kan oppdateres. 

 

Det er rørende å være vitne til den omtanken og det engasjementet som kommer til syne i den situasjon som vi er i nå. Gjennom de samtalene jeg har her på kontoret, skjønner jeg at selv om møtene stanser opp, så oppstår andre formater og kontaktpunkter. Plutselig har vi to Skype-møter som er oppe og fungerer igjen. (Dere finner de nødvendige opplysningene på forsiden av hjemmesiden.) Telefonlister oppdateres og tas i bruk og samtaler som ikke ville funnet sted under normale omstendigheter gir uventet inspirasjon til videre vekst. Dette er takknemlighet i praksis og et utvetydig uttrykk for at vi bryr oss om hverandre.

 

Det kan kanskje virke litt utidig, men det er min oppgave å minne om at selv om det er lite vanlige møter, så løper fortsatt våre faste kostnader, både på gruppenivå og ellers. AA i Norge balanserer hårfint på plussiden økonomisk og en langvarig unormal møteaktivitet vil fort kunne endre dette. Hvis vi vier denne problemstillingen litt oppmerksomhet, er jeg sikker på at vi kan unngå varige mén. 

 

Servicekonferansen 2020 som skulle vært avviklet 17. – 19. april, er nå avlyst. Mye arbeid, forberedelser og ressurser vil således måtte bli lagt på is inntil situasjonen har normalisert seg. Vi skal selvfølgelig ha et konferansemøte dette året, vi vet bare ikke helt når under de rådende omstendighetene. Når det gjelder Landsmøtet 2020, vil det blitt tatt en endelig avgjørelse i løpet av måneden.

 

Da ønsker jeg alle sammen en riktig god helg og oppfordrer alle sammen til å omfavne de mulighetene som ligger i den uvanlige situasjonen vi nå befinner oss i. 

Servicekontoret

Stiftelsen Anonyme Alkoholikere i Norge Hammersborggata 20, 0181 Oslo Telefon 22 46 89 65 - Bank 1503.35.37805

e-post: servicekontoret@anonymealkoholikere.no - org.nr: NO 999 633 013 MVA