Innformasjon til fagfolk og offentligheten

Informasjon og samarbeid.

SI komiteen er et samarbeidsorgan for gruppene i distrik 11. Denne komiteen tar oppdrag ved å reise rundt å informere om hva AA er og gjør og ikke gjør. Det er personer i komiteen som har egen erfaring og kunnskap om og fra AA.

Alle som er inntreserte kan kontakte denne komiteen å få noen til å komme å holde info møter og annet hos den eller de som er intresserte i dette. Dette gjelder mange områder innenfor vårt samfunn. Alkoholismen skjermer ingen å kan derfor være aktuelt å vite noe om for de fleste. Eks : Helsevesnet - private institusjoner - Akan - bedriftsleger - Menigheter - Politi - rettsvesenet og helse og sosial i kommunene - ruskonsulent/tjenesten.

Det er bare å ta kontakt pr mail : siaadistrikt11@gmail.com 

Eller tlf til Ulf : 91395562 mail : ulfaxselsen@hotmail.com - ulfaxe@online.no

 

 Fag dag i Bykle

Den 11.oktober 2016 var SI-komiteen invitert til å holde informasjon for en del fagfolk innen rus og psykiatri i Setesdals kommunene med interkommunal ruskonsulent Gunn Helene Neset som vert. SI-komiteen bestemte at vi skulle stille med tre medlemmer siden vi fikk så god tid som over 1 time.

Vi bilte til Bykle og vi hadde grei tid siden vår del av møtet startet kl 13, vel framme ble vi invitert på smørbrød og kaffe, Flott etter den reisen.

Vi bestemte der at vi skulle flette inn egenhistoriene  våre alle tre mens vi informerte om AA slik at de ble mer levende enn om vi hadde gjort det på tradisjonell måte, d.v.s En som leder møtet og orienterer om AA og en som forteller sin AA-historie

Vi opplevde en interessert og lydhør forsamling, og siden vi hadde rikelig med tid ble det gitt anledning til å stille spørsmål. Det viste seg at vi hadde ikke talt for døve ører. De hadde oppfattet mye av det budskapet vi hadde gitt, de stilte kloke og relevante spørsmål.

På forslaget om å starte AA-gruppe i Setesdal sier vi at hvis 1 eller flere alkoholikere ber om hjelp til å starte opp gruppe, er vi klar til å tre støttende til, vi har prøvd å være hjelpere for helsevesenet, det gikk ikke godt. 

Info på Kongsgårdsheimen

Infomøte til ansatte Kongsgårdheimen 16.03.17.

SI komiteen var og holdt info møte for de ansatte på Kongsgårdheimen 16.03.17 og fortalte hva AA kan gjøre og ikke kan gjøre for den lidende alkoholiker, og takket for at vi fikk lov til å komme. Vi fikk god tid og fikk dermed mange relevante spørsmål om gjenreisning, enhet og tjenester. Et av spørsmålene ble svaret greit med å lese utdrag av 5 kapittel i Storboka osv. En av deltagerne fra SI komiteen fikk også god tid til sin egenhistorie om hvordan det var, hva som skjedde og hvordan det er nå, og flettet inn mye av anbefalinger i programmet i sin historie på en bemerkelsesverdig måte.

Fra SI komiteens synspunkt var det et vellykket møte med et lydhørt publikum og en givende stund for deltagere i SI komiteen. Så igjen takk til de som var med fra SI komiteen og ikke minst takk til ansatte v Kongsgårdheimen som tok seg så god tid noe som vi sjeldent for ved slike infoer til de profesjonelle.

SI 16.03.17.

Siaadistrikt11@gmail.com