Familielidelse

Pårørende

Kristiansand Al anon har sine møter på mandager kl 1900 i Lund kirke Marviksveien på Lund, rett utenfor Kristiansand sentrum . 

Dette er et fellesskap som er veldig nært knyttet opp til AA. Da det var konen til Bill W, som sammen med andre pårørende som startet Al anon familiegrupper. Dette ble startet fordi at de så behovet og nødvendigheten av å hjelpe alle de pårørende, som faktisk lider og kanskje enda sterkere enn alkoholikeren rusmisbrukeren under denne sykdommen.

Al anon arbeider etter de samme trinn og tradisjoner som AA gjør og har sin egen literatur som de bruker.

Vi har sett hvor positivt og fruktbart dette samarbeidet kan være og har derfor også hatt seminarer sammen med AA.

Al anon har åpent møte  siste mandag i hver måned, hvor alle er hjertelig velkommen.

De har også en lokal selvhjelps telefon som er åpen alle dager fra kl 1700 - 2200. Da kan du ringe på tlf nr 90581822 å få snakke med en person som kan svare deg på dine utfordringer som pårørende.

Al anon Norge har også en hjemmeside på nettet : www.al-anon.no her vil du finne masse informasjon om Al anon i Norge.

VBA. Voksne barn av alkoholikere/ACA

 Vi åpner en ny ACA gruppe Onsdag 6 november 

 ACA er en gruppe for voksne barn av alkoholikere og voksne barn som har vokst opp i et dysfunksjonelt hjem. 

 Til info: ACA Kristiansand, Kronprinsensgate 10

 Møte hver onsdag kl18.00-19.30 - dørene åpner 17.30

 Åpent møte hver siste onsdag i måneden, ellers lukkede møter

 Mail: aca.kristiansand@gmail.com

 Tlf: 452 18714